Headbillede2.jpg

Slusen i Københavns Sydhavn åbner først 22 maj 2017

Til sejl og bådklubber m.v. i hovedstadsområdet.

Slusen i Københavns Sydhavn, betjenes af frivillige fra Sydhavnsklubberne, forenet i "sluselauget".
P.g.a. udfordringer med nogle nye cykelramper, har vi fået mandefald, dvs. frameldinger fra nogle af de klubber der deltager i arbejdet med at betjene slusen.

Som det ser ud lige nu - kan vi ikke gennemføre sluseåbninger førend fra mandag d. 22 maj, men i det hele taget må der nok forventes, "ustabile" åbningstider i slusen.

vi er kede af at det ikke kan fungere ordentlig med slusen, og håber at Københavns Kommune/ BY & Havn, i nær fremtid finder en løsning på cykelramperne, der gør at vi igen kan samle klubber til at betjene slusen.

Sluselauget beklager - men det er ikke muligt at finde andre der kan afløse ved slusen.

med venlig hilsen

Sluselauget - Sydhavnsklubberne

Hans Munkstrøm


Brøndby Havn
Brøndby Havnevej 13
2650 Hvidovre

Tlf    4373 6100

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vejret fra DMI

Find vej

Fra Søsiden

kort132pil

Med bus: Køreplaner

trafik2012 2

Fra land

 

 

 

 

Åbningstider på kontoret.

Kære brugere af Brøndby Havn
Pr. 15 april er åbningstider på kontoret som normalt:

Mandag 13.00 – 19.00
Tirsdag 13.00 – 17.00
Onsdag 09.00 – 13.00
Torsdag 13.00 – 17.00
Fredag 13.00 – 16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

 Havmågens Gyldne regler

Vil du gerne låne Havmågen
Så husk de  Gyldne regler 

Nyt i Brøndby Havn

Nye regler for affaldshåndtering i havnen.

Brøndby Kommune har besluttet at Brøndby Havn skal opdele sit affald i flere affaldstyper.
Fremover skal der sorteres i følgende affaldstyper: Madaffald, Restaffald, Plast, Mad og drikkekartoner, Glas, Metal, Papir, Pap, Tekstil og Farligt affald. 

Vi udvider Affaldsgården ved stor parkeringsplads, sådan at vi har plads til samtlige affaldssorterings typer, dog vil farligt affald (olie, bundvand med olie, malerbøtter, spraydåser, diesel filtre m.m.) fortsat være at finde ved miljøgården mod Hvide bro.
Alt affaldshåndtering vil nu komme til at ligge centralt i havnen, hvilket gør at vi ikke har store skraldebiler kørende mellem vores både på land, på Nord og Syd-øen. Den nye affaldsgård vil blive video-overvåget!

Med de nye affaldssorteringsregler betyder det at der ikke er plads nok i vores nuværende affaldsgårde. Vi har derfor besluttet, af hensyn til økonomi ift. antal tømningssteder og plads i den enkelte affaldsgård at nedlægge affaldsgården på Nord-øen ved område 11. Denne vil fremadrettet blive brugt til opbevaringsområde for rullestilladser og stiger, markeret med pladsnummer. Affaldsgården på Syd-øen ved område 29, bliver også nedlagt og vil fremadrettet blive brugt til opbevaring af havnen materialer.

Den nye affaldsgård forventes at være klar til brug i maj måned.

Vh Jesper Kaas

Skydeporten lukket fra kl. 23.00 – 06.00

Adgang og udkørsel fra kl. 23.00 – 06.00 gives ved brug af jeres kort!

Ændring i bestyrelsen

12.10.2023
Kære havnemedlemmer

Ved sidste bestyrelsesmøde trådte vores formand Flemming Madsen tilbage pga. et stort arbejdspres på hans daglige arbejde.
Flemming har indvilliget i at blive i bestyrelsen, som menigt bestyrelsesmedlem med varetagelse af næstformandens opgaver indtil næste generalforsamling.
Næstformand Geert Magnussen er indtrådt som formand indtil næste generalforsamling.
En enig bestyrelse bakker op om denne beslutning. Vi har vendt denne løsning med juristerne i Brøndby Kommune og vores egen advokat, som har godkendt rokaden inden vi nu kunne melde det ud til jer.

Det er beklageligt, at billeder af bestyrelsen fejlagtigt er lagt på hjemmesiden før denne meddelelse og har været med til at skabe forvirring blandt medlemmerne.

Med venlig hilsen
S/I Brøndby Havn
Bestyrelsen

Geert Magnussen
Formand

Bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde den 14.05.2024 

Generalforsamling er afholdes 17.april

Indkaldelse til generalforsamling 17.april 2024
Forslag til Havnetakster og budget 2025
Årsregnskab 2023  

Klage over ulovlig beboelse

Brøndby kommune har modtaget en klage over ulovlig beboelse i Brøndby Havn.
Brøndby kommune har forlangt en udtalelse fra bestyrelsen og et møde om b.la. den ulovlige beboelse.
Vi har vedhæftet klagen tilsendt Brøndby kommune og indskærper at det ikke er tilladt at bo i sin båd uden gyldig beboertilladelse

Klage til Brøndby kommune

Orientering til havnebrugere

Januar 2023  Åbent brev til havnebrugere