Ændring i bestyrelsen

12.10.2023
Kære havnemedlemmer

Ved sidste bestyrelsesmøde trådte vores formand Flemming Madsen tilbage pga. et stort arbejdspres på hans daglige arbejde.
Flemming har indvilliget i at blive i bestyrelsen, som menigt bestyrelsesmedlem med varetagelse af næstformandens opgaver indtil næste generalforsamling.
Næstformand Geert Magnussen er indtrådt som formand indtil næste generalforsamling.
En enig bestyrelse bakker op om denne beslutning. Vi har vendt denne løsning med juristerne i Brøndby Kommune og vores egen advokat, som har godkendt rokaden inden vi nu kunne melde det ud til jer.

Det er beklageligt, at billeder af bestyrelsen fejlagtigt er lagt på hjemmesiden før denne meddelelse og har været med til at skabe forvirring blandt medlemmerne.

Med venlig hilsen
S/I Brøndby Havn
Bestyrelsen

Geert Magnussen
Formand

Bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde den 10.06.2024 

Generalforsamling er afholdes 17.april

Indkaldelse til generalforsamling 17.april 2024
Forslag til Havnetakster og budget 2025
Årsregnskab 2023  

Klage over ulovlig beboelse

Brøndby kommune har modtaget en klage over ulovlig beboelse i Brøndby Havn.
Brøndby kommune har forlangt en udtalelse fra bestyrelsen og et møde om b.la. den ulovlige beboelse.
Vi har vedhæftet klagen tilsendt Brøndby kommune og indskærper at det ikke er tilladt at bo i sin båd uden gyldig beboertilladelse

Klage til Brøndby kommune

Orientering til havnebrugere

Januar 2023  Åbent brev til havnebrugere