Miljøstationen ligger bag værksted/garage. 
Rester af maling, jern og andre metaller skal anbringes i de dertil anviste beholdere.
Defekte akkumulatorer afleveres bedst der, hvor de nye akkumulatorer købes (du betaler faktisk en miljøafgift for det ved købet).
Spildolie aftappes i beholderne til olie, oliefiltre og brændstoffilter i dertil afmærkede beholdere.
Større affaldsmængder/større stykker affald (træplader, møbler, tæpper, computere, stereo anlæg mm) afleveres på Hvidovre Kommunes Genbrugsstation (på Kanalholmen).
Affaldsøernes grønne containere er udelukkende til kabysaffald fra bådene
         miljogaard 

.