Headbillede2.jpg

Velkommen til Brøndby Havn

Den nordligste af lystbådehavnene i Køge Bugt Strandpark. Havnen er hjemhavn for en række klubber, heriblandt Brøndby Strands Sejlklub samt et voksende erhvervsliv. Der er ca. 550 pladser i havnen, men ingen egentlige gæstepladser. Da havnens faste brugere er flinke til at sejle, vil man altid (næsten) kunne finde en ledig plads.

Havnen er i klasse A og medlem af Frihavnsordningen.

Havnen har igennem de seneste år gennemgået store forbedringer til fordel for både fastliggere og gæstesejlere.
Med sit miljø, sin beliggenhed og faciliteter er Brøndby Havn velegnet som basishavn for en københavnertur og udflugter til skov og strand.
Brøndby Havn modtager ikke husbåde, da vi er en lystbådehavn.

147 4733


Brøndby Havn
Brøndby Havnevej 13
2650 Hvidovre

Tlf    4373 6100

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vejret fra DMI

Find vej

Fra Søsiden

kort132pil

Med bus: Køreplaner

trafik2012 2

Fra land

 

 

 

 

Havnekontoret er ferielukket fra
mandag d. 15.08 til fredag d. 26.08.22
(inkl. begge dage)

Festdag på havnen

Lørdag d. 3. september 2022

Brøndby Strands Sejlklub’s 70 års jubilæum  og

Brøndby Havn’s 40 års jubilæum

mere info her

Elaflæsning

Husk El-aflæsning pr. 30. juni 2022

Havmågens Gyldne regler

Vil du gerne låne Havmågen
Så husk de  Gyldne regler 

Nyt i Brøndby Havn

Ferie og sejlersæson er godt i gang og alle vores håndværkere og havnens personale er også i gang med ferie afvikling.
Vores nye el-standere til bro-G og C+ er ved at blive modificeret og bliver sat op, når vores elektriker er klar.
Vi er i gang med afholdelse af ferie, diverse små reparationer og opsætning af nye vandslanger ved landfæster, samt vedligeholdelse af materiel.
Havn, klubber og erhverv er i gang med forberedelse til afholdelse af Havnens 40 års jubilæum den 3. sep.

SKURGRUPPER:

Vi har materialer, maling mm. på værkstedet til udbedring og maling af jeres skrue. HUSK vedligeholdelse påhviler skurlejer. Materialer betaler havnen. Der er stadig en del der ikke har reageret- og skure der mangler vedligeholdelse. Bliver skuret ikke vedligeholdt er der risiko for at skurlejer bliver opsagt og en anden havnebruger kan komme frem i køen og dermed vedligeholde og leje et skur.
Har i spørgsmål desangående, kontakt havnekontor eller Havnefoged.
God sommer alle.

Husk:

Er din båd stadig på land efter 1. juni skal der sendes en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med hensigten vedr. båden på land eller være bestilt tid i kalenderen til søsætning inden 1. juni. Der skal ligeledes betales sommerbetaling for et evt. mobilstativ.
Jeg henviser til Havne- og Fartøjsreglement for S/I Brøndby Havn § 16,som lyder:
Vinterplads på land: Den anviste fartøjsopbevaringsplads på land skal benyttes. Henstilles fartøjet andet sted på Havnens arealer, kan det flyttes på ejerens regning og risiko. Bådejere, hvis fartøjer skal blive stående på land i sejlsæsonen (efter 1/6), skal orientere Havnekontoret, og have skriftlig tilladelse herfra. Bådejeren skal i ansøgningen redegøre for den forventede periode, hvori båden skal forblive på land. Bådejeren skal fortsat sørge for at gyldig havnemærkat er påsat.
God sejlersæson
VH. Jesper

Skydeporten lukket fra kl. 23.00 – 06.00

Adgang og udkørsel fra kl. 23.00 – 06.00 gives ved brug af jeres kort!

Bestyrelsen meddeler

Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling i S/I Brøndby Havn er afholdt
onsdag d. 20. april 2022 kl. 19 i Albatrossen.  Referat kommer her senere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 20. april 2022

Årsregnskab 2021

Forslag til havnetakster og budget 2023

 

Referater

Referat fra bestyrelsesmøde den 13.juni 2022