Tømningsanlæg for holdingtank
Havnen har et transportabelt anlæg til tømning af holdingtanke.
Anlægget kan lånes hos havnefoged eller havneassistent.
Brugen er baseret på selvbetjening, og kræver 2 mand. Anlægget køres ud til båden (kan køre på broerne – men op og nedkørsel kræver mindst 2 mand).
Man anbringer slangen i holdningstankens studs, tænder pumpen, åbner for sugeren på håndtaget.
Når sugeren stopper er tanken fyldt (max. 150 l).

Det er af hygiejniske grunde vigtigt at følgende anvisning bliver fulgt.
Efter tømning af holdingtank trækkes sugepumpen tilbage til havnens værksted. Her sidder en udslagsvask til brug for tømning af pumpen.
Pumpen rengøres på følgende måde: Tag slangen, som sidder på væggen, og skyl sugepumpen, slanger og sugestuds.Husk at tørre efter med klud. 

Er der tvivl om fremgangsmåden, så kontakt venligst havnens personale.

 
slamsugeren ww