Brøndby Havn vil gerne være med til at bevare et sundt og rent miljø. Vi opfordrer til at følge de gældende regler for affald og tømning samt til at holde inde- og udeområderne pæne. Havnens personale kan så i stedet bruge tiden til service og til at forbedre området. Vi modtager gerne dine idéer til forbedringer, så havnen kan blive et sted, du ønsker at vende tilbage til. 

Der er etableret affalds-øer til brug for almindeligt køkkenaffald, både på syd- og nord-øen og overfor klubhuset.

Olie og maling, se under Miljøgård

I sæsonen foretager mange bådejere små ombygninger af aptering og andet på båden. 
Kasserede køleskabe, gamle skotter, hynder, motordele batterier etc. må ikke efterlades på havnen eller i de grønne containere.
Bådejerne må selv sørge for at køre disse ting til genbrugsstation

affaldsgaard