Mastekranen kan gratis anvendes af havnes faste brugere, som er fyldt 18 år.
Nøglekortet giver adgang til frit brug.
Betjeningsenheden låses ud af motorskabet. El-spillet aktiveres ved at sikre sig, at grøn knap er trykket ind. (Og at nødstop på betjeningsenheden ikke er låst).
Kranen krøjes til korrekt placering i forhold til båden ved hjælp af de to forankringstove.
Under løft skal begge forankringstove være gjort fast til pullert.
Personløft med mastekranen er ikke tilladt.
Efter brugen skal krogen atter køres helt op så den ikke svinger i vinden, og forankres til kranarmen med den korte strop.
Efter brugen skal mastekranen atter sikres (ved hjælp af de to forankringstove) i en position så kranarmen er parallel med kajkanten (pegende mod L-bro/Albatrossen).
Efter brugen skal betjeningsenheden på ny låses inde i motorskabet.

Klargøring og tilrigning af mast(er) skal være tilendebragt, før båden sejles til mastekran. Så snart masten er monteret, skal der gives plads for andre både, der ønsker at benytte mastekranen. Justering af stag og vant m.v. kan foretages på bådens havneplads. Ved afrigning - det samme i omvendt rækkefølge - altså gør klar før båden sejles til mastekran.

Max belastning 800 kg.

Brugen af mastekranen sker på egen regning og risiko.
Brugeren er personlig ansvarlig for skader, der måtte påføres kranen og dens grej p.g.a. forkert betjening, herunder overbelastning.

 

Mastevogn

Mastevognen har sin plads ved siden af mastekranen. Vognen kan frit anvendes af havnens medlemmer. Nøgle til op-/aflåsning af mastevognen findes inde i motorskabet til mastekranen.
Mastevognen må kun anvendes til kørsel med master inden for havnens område.
Efter brug sættes mastevognen tilbage på plads, og aflåses.

mastekran ww