Kontakt til bestyrelsen: Klik her

 Flemming1  Alexander

Formand (konstitueret)
Flemming Madsen

Næstformand (konstitueret)
Alexander Borch-Andersen

 John1a  Karl1a

Kasserer (konstitueret)
John Damgaard Hansen

Bestyrelsesmedlem
Dea Warming
 

 Flemming  palle1

Bestyrelsesmedlem
Flemming Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Palle Lauritsen

peter  Tom

Bestyrelsesmedlem
Peter Christophersen

Kommunerepræsentant
Tom Bech Frederiksen


 tomt1  tomt1

Suppleant
Vakant

Suppleant
Vakant

   
   

Bestyrelsen meddeler

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 20. marts 2023
Forklaring fra forretningsudvalget

Fratrædelse

På ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. februar har Jean Nordberg valgt at fratræde som formand pga. personlige årsager.

Klage over ulovlig beboelse

Brøndby kommune har modtaget en klage over ulovlig beboelse i Brøndby Havn.
Brøndby kommune har forlangt en udtalelse fra bestyrelsen og et møde om b.la. den ulovlige beboelse.
Vi har vedhæftet klagen tilsendt Brøndby kommune og indskærper at det ikke er tilladt at bo i sin båd uden gyldig beboertilladelse

Klage til Brøndby kommune

Bestyrelsesmøder

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. februar 2023 
Referat fra bestyrelsesmøde den 23. januar 2023 

Orientering til havnebrugere

Januar 2023  Åbent brev til havnebrugere