INFO vedr. Brandsikkerhed i S/I Brøndby Havn.

Brandsikkerhed i S/I Brøndby Havn.

En havnebruger udtrykker bekymring for brand. Derfor gennemgår bestyrelse og havnefoged selvfølgelig sikkerheden igen (hvilket vi jævnligt gør).

Brøndby Havns bestyrelse og Havnefoged har den 16. februar 2021, modtaget en klage af Kim Aardestrup plads F-28, angående landpladser på den sydlige del af Nord-øen. Kim Aardestrup udtrykker i klagen stor bekymring vedr. brandsikkerheden i denne forbindelse.

Det er bestyrelsen og havnefogedens opfattelse, at brandsikkerheden i forbindelse med opstilling af både er fuld forsvarlig.

Opstillingen af både for havne med lidt landplads, som S/I Brøndby Havn er lig andre havne i samme situation. Vi kan nævne f.eks. Vallensbæk og Rungsted havne, hvor både på land står endnu tættere. Det skal nævnes, at havnens personale har deltaget i flere seminarer gennem Øresundskredsen og FLID, hvor problematikken har været diskuteret og om hvordan brandsikkerheden kan forbedres.

Det indskærpes derfor, at det ikke er tilladt, at have strøm på sin båd, når denne er på land. ”Glemmer” man at fjerne strømstikket når båden forlades gentagne gange, bliver kablet klippet!

Det er samtidig kommet os for øren, at der er Grejskur lejere, der har overnattet i sit skur. Dette er ikke tilladt og ikke formålet med leje af et grejskur. Er det tilfældet, at man bruger grejskur til dette, kan man få opsagt skuret, med øjeblikkelig virkning jf. brandsikkerhed i havnen.